Name Citrine
quartz (a) 
Origin Brazil
Golden yellow < 50% white or clear quartz