Name Citrine
quartz - (b)  
Origin Brazil
Golden yellow > 50% white or clear quartz